Privacy Policy

Integritetspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur OSSIANA CHARTER samlar in och använder personuppgifter.

När du kontaktar oss, t.ex. begär offert accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att OSSIANA CHARTER får skicka information till dig elektroniskt.

Vi samlar in information genom flera olika kanaler: t.ex. sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Denna information kan vara:
• Företagsinformation – namn, kontaktperson, faktura-adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget, geografisk information etc.
• Information om tjänster du har visat intresse för vilka OSSIANA CHARTER erbjuder.
• Information om ditt besök på vår hemsida.

OSSIANA CHARTER använder den samlade informationen för att kunna upprätta och underhålla affärsrelationer med såväl befintliga och potentiella kundföretag som befintliga och potentiella kunder.

I de fall det är nödvändigt för oss att kunna erbjuda våra tjänster och driva vår verksamhet delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden till oss, t.ex. bokföringsbyrån. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

OSSIANA CHARTER behandlar informationen inom EU/EES och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Vi sparar informationen så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
• Du har alltid rätt att få veta vilken information vi har om dig.
• Har vi felaktig information om dig har du rätten att korrigera.
• Du kan närsomhelst begära att vi raderar information om dig om det inte finns lagliga skyldigheter som hindrar detta.

Vid frågor kring integritets- och dataskydd kontakta:
OSSIANA CHARTER
Skärgårdsporten AB
Org nr. 556664-4380
Box 6109
102 32 Stockholm
Sweden

SwedishEnglish